Lilleaker ønsker Anita Kittelsen velkommen!

Anita Kittelsen ble uteksaminer fra NTNU i 1992 med en mastergrad i matematikk og statistikk. Hun har over 20 års erfaring innen risiko og teknisk sikkerhet. Anita har jobbet som risiko -og sikkerhetskonsulent i Safetec, sikkerhetsingeniør i Aker Solutions og sikkerhetsrådgiver i Norske Shell. Hun har ledet flere QRA studier og HAZID’er, og har vært fagleder for teknisk sikkerhet, arbeidsmiljø og naturmiljø for flere store nybyggings- og modifikasjonsprosjekter for norsk sektor, både offshore og på land. Anita har omfattende kunnskap om norske forskrifter og NORSOK standarder, og hun har vært ansvarlig for utforming av flere sikkerhetssystemer; F&G, ESD, PFP, rømning og evakuering, arealklassifisering og tennkildekontroll.

Vi i Lilleaker er veldig glade for å ha fått Anita med på laget!