Lilleaker ønsker Maria Rogvin velkommen!

Lilleaker er veldig glade for å få Maria Rogvin tilbake på laget! Maria var ansatt i Lilleaker i perioden 2010-2016, og er nå tilbake på plassen sin etter år som matematikk -og naturfagslærer. Maria er en erfaren bruker av simuleringsverktøyet MIRIAM RAM studio, og har jobbet mye med RAM og SIL. Vi er glade for den nye kunnskapen hun har tilegnet seg i læreryrket, og det den vil tilføre bedriften. Maria vil jobbe hos oss i sommer, hun har deretter ett års vikariat som matematikklærer på Oslo MET, før hun er tilbake i 100% stilling i august 2019. Velkommen!