Lilleaker ønsker Marie Jellum velkommen tilbake

Marie Rennemo Jellum ble uteksaminert fra NTNU i 2013 med en MSc. grad i fluid- og termodynamikk. Hun begynte i Lilleaker Consulting i januar 2014 og jobbet ca. to år som CFD- og risikoanalytiker. I november 2015 begynte hun å jobbe i Hymatek Controls som prosjektleder for leveranser av magnetiseringsutrustning til vannkraftverk. Hovedoppgavene i Hymatek var design, engineering, oppfølging av produksjon, testing og oppstart av magnetiseringsutrustning for vannkraftverk. I oktober 2017 begynte Marie igjen i Lilleaker Consulting. Marie har erfaring som CFD-analytiker og risikoanalytiker fra totalrisikoanalyser (QRA/TRA) av Valemon PDQ, Leviathan FPSO samt Draugen vinteriseringsstudie.

Hennes erfaringer med spenningsregulering for vannkraftverk, særlig hennes kunnskap om magnetiseringstransformatorer, øker Lilleakers ekspertise på transformatorer og risiko forbundet med operasjon av oljefylte transformatorer.

I en transformator-eksplosjonsanalyse vurderes potensialet for eksplosjon etterfulgt av oljebrann for oljefylte transformatorer (avhengig av kortslutningsstrøm, frakoblingstid, lysbuens energi etc.). Gass-spredning som følge av primæreksplosjonen (der for eksempel en kortslutning kan forårsake pyrolyse av isolasjonsoljen og brudd på transformatoren) kan modelleres med CFD-verktøyet FLACS . Ventilasjonsforholdene rundt transformatoren inngår i denne analysen. Den sekundære eksplosjonen, dvs. tenning av gassen fra den de-komprimerte oljen, kan også simuleres med FLACS, og det resulterende eksplosjonstrykket kan estimeres. Basert på resultatene kan risikoreduserende tiltak foreslås for å redusere risikoen forbundet med operasjon av oljefylte transformer både offshore og på land.

Lilleaker jobber for tiden med transformatorrisiko som en del av TRA på Johan Sverdrup P2. Mye tid er lagt ned i å opparbeide er forståelse hendelsesforløpet ved en transformatoreksplosjon, og hvilke faktorer som er avgjørende for utfallet. Transformatorer kan ha ulikt design og ulike hjelpesystemer, og dette har stor påvirkning på ulykkesrisikoen. Det er også etablert en ulykkesfrekvens basert på tilgjengelig statistikk.

For mer informasjon om Lilleakers arbeid og tjenester knyttet til transformatorer, som risikoanalyse, eksplosjonsanalyse, barrierestyring, sikkerhetsstrategi og ytelsesstandarder, kontakt
Marie Rennemo Jellum
482 54 080
marie.jellum@lilleaker.com