Fjernvarme

Lilleaker er rådgiver for leverandører av fjernvarme/kjøling i forbindelse med strategier for overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. Vi utfører også ulike ROS-analyser på alle nivåer.

Lilleaker utfører analyser for fjernevarmeanlegg i henhold til NVEs veilder, Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen.

Typiske leveranser fra oss er;

  • Risiko og sårbarhetsanalyser
  • Leveringssikkerhet/kritiske kunder
  • Fare for eget personell/3. person
  • Materiell (IMP – Integrity Management Plan
  • Pålitelighetskrav til instrumenterte sikkerhetssystemer
  • Optimalt testintervall for sikkerhetssysteme
  • System for registrering av uønskede hendelser
  • Seksjonalisering (av fjernvarmenettet)