Lilleaker ønsker Neda og Michaela velkommen!

Lilleaker har fått to nye ansatte i 2019! Neda Razi i januar 2019, og Michaela Kittell i august 2019.

Neda har en doktorgrad i Energi og Prosess fra NTNU, har har tidligere vært ansatt i Lloyds Registering, IFE og 4subsea. Hun har flere års erfaring som prosessingeniør der hun bl.a. har jobbet med prosess design, kompressor og turbin design og simuleringer, og flow assurance. Hun har også erfaring med risiko analyse relatert til stigerørsbrudd, lekkasjer og brudd i rørledning, og har vært involvert i forskning på CO2-fangst.

Michaela har en mastergrad i maskin fra TU BA Freiburg i Tyskland. Hun har deretter jobbet 4 år med CFD og termiske simuleringer for kraftelektronikk og marine propell systemer.

Vi er veldig glade for den nye erfaringen Neda og Michaela tilfører Lilleaker.